Archive

Back to homepage
Báo đài đưa tin Sự kiện

Tổng hợp truyền thông Giờ trái đất 2014

  CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 2014 “1000 BẠN TRẺ CÙNG HÁT MỘC VÀ ĐỒNG DIỄN GUITAR CÙNG NGƯỜI CÂM ĐIẾC” Thời gian từ 8h00 sáng đến 2h00

Đối tác

Lời cảm ơn đến Sở Tài nguyên – Môi trường Tỉnh Bình Dương

Sự kiện Giờ Xanh Toàn Quốc (4/5/2014) vừa qua do dự án Green Talk 2014 trực thuộc UNESCO – CEP tổ chức đã thành công tốt đẹp trong niềm hứng