Archive

Back to homepage
Sự kiện Tin tức

Hội thảo: Sinh viên – Bạn cần gì?

Tối ngày 19/11/2014, cùng đơn vị hợp tác “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” (YDC), SECC đã tổ chức thành công buổi hội thảo “Sinh viên-Bạn cần gì?” cho hơn 100