Archive

Back to homepage
Xây trường Tottochan

Nhật Ký Mùa hè Hội An – Dịu Mát Với Làn Sóng Xây Trường Totttochan

Xây trường Tottochan mùa bốn đã chính thức khởi động tại Thành phố du lịch Hội An 10 ngày qua. Đây là dự án thuộc Trung tâm Giáo dục Kỹ