Biên kịch & Đạo diễn

Back to homepage
Biên kịch & Đạo diễn

Khai giảng lớp Biên kịch Online

Nếu thích phim, thích viết lách, bạn đã mang trong mình “dòng máu” của một nhà biên kịch rồi! Làm sao để sáng tạo, bay bổng khi có niềm đam

Biên kịch & Đạo diễn

Khai giảng lớp Biên kịch Điện ảnh ngắn hạn

Để có được một bộ phim hay khâu quan trọng nhất là Kịch bản!  Xem nhiều phim đôi khi bạn bực bội chê phim dở, vậy bạn có nghĩ mình