Đừng bỏ rơi con

Back to homepage
Dự Án Đừng bỏ rơi con

Phát động Chiến dịch Đừng bỏ rơi con

Chiến dịch được phát động thường niên để bảo vệ, chăm sóc và nâng đỡ trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và