Hợp tác phát triển dự án

Back to homepage
Hợp tác phát triển dự án

Bridgestone Việt Nam Đồng Hành Cùng SECC – Bảo Vệ Môi Trường Bằng Hành Động Cụ Thể

Ngày 17/04 vừa qua, Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC cùng công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam đã tổ chức

Hợp tác phát triển dự án

Chúng Tôi Gọi Nhau Là Bạn Đồng Hành

Đã 3 năm kể từ lần đầu chương trình Ngày Trái Đất Việt Nam diễn ra, có thể nói Bridgestone Việt Nam là một người bạn đồng hành, người nâng

Hợp tác phát triển dự án

Một số hình ảnh đối tác dự án của SECC

Bên cạnh hàng ngàn bạn trẻ, tình nguyện viên trẻ trên cả nước, chúng tôi rất cần sự quan tâm và cố vấn ý tưởng, cách thức hoạt động kịp