Xuyên qua bóng tối

Back to homepage
Xuyên qua bóng tối

Dự án Xuyên qua bóng tối

Xuyên qua bóng tối là dự án truyền thông hướng đến các kênh truyền hình trong và ngoài nước. Là chuỗi phóng sự khai thác những góc khuất của cuộc