MỤC TIÊU SẢN XUẤT TRUYỀN HÌNH CỦA SECC GIÁO DỤC & CỘNG ĐỒNG

MỤC TIÊU SẢN XUẤT TRUYỀN HÌNH CỦA SECC GIÁO DỤC & CỘNG ĐỒNG

SECC Giáo dục & Cộng đồng vốn lớn mạnh từ các hoạt động thiện nguyện cộng đồng từ 2012 đến này, SECC đặc biệt có hình ảnh thương hiệu cộng đồng trong công chúng Việt Nam và mang tầm Quốc tế từ các hoạt động Ngày trái đất, Giờ trái đất, Xây trường Tottochan, Dancing with Teddy, Dance for kids,…Trên những thành công về thương hiệu cộng đồng, SECC muốn đồng hành xây dựng các chương trình truyền hình gắn với hoạt động cộng đồng và rèn luyện ý thức kỹ năng cho các tầng lớp xã hội, đặc biệt là trẻ em và giới trẻ.

Ngoài những chương trình được công bố, chúng tôi còn có nhiều những dự án khác phù hợp từng với mỗi đối tượng hợp tác và sáng tác thêm các chương trình phù hợp với nhu cầu từng đối tác.

Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác và hợp sức của các đơn vị sản xuất truyền hình , các doanh nghiệp để vừa tạo nên các Format truyền hình hấp dẫn, thu hút đông đảo người xem và đặc biệt có ý nghĩa cộng đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ 0973930357 (trinh.unesco.secc@gmail.com)

Categories: Sứ mệnh

About Author

Write a Comment

<