Hình thành phát triển

Back to homepage Hình thành phát triển

Chúng tôi bắt đầu ra sao?

Nếu bạn đọc thật sự quan tâm đến con đường hình thành và phát triển của Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC, chắc chắn bạn đọc cần bỏ thời gian để xem Fanpage Tình nguyện viên SECC và clip sau đây:

Tiền thân và khởi đầu là dự án Green Talk thuộc UNESCO – CEP năm 2012 với đại sứ đầu tiên là Nghệ sĩ Trần Lập và sau đó là Giờ xanh – bắt đầu từ 2012, đến nay đã phát triển thành một trung tâm với đa dạng các hoạt động quy mô và ảnh hưởng toàn quốc và đánh dấu Việt Nam trên các hoạt động cộng đồng quốc tế.

Một số chương trình nổi bật

Năm 2012

Đánh dấu bằng các hoạt động cùng nghệ sĩ Trần Lập như trồng cây, đạp xe cùng The voice 2012, Hành trình xanh tại ĐH Nông Lâm,…

Năm 2013

Ý tưởng Giờ xanh được sáng lập và phát triển trên cả nước.

Giờ xanh đầu tiên:

Giờ xanh toàn quốc lần đầu tiên được phát động trên toàn Việt Nam

Flashmob đầu tiên nhằm cam kết hưởng ứng Giờ trái đất:

Năm 2014

Chương trình đồng diễn 1000 người Hưởng ứng Giờ trái đất:

Chương trình Ngày trái đất lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam:

Chương trình Giờ xanh toàn quốc lần 2

Năm 2015

Chương trình đồng diễn 1000 người cùng Lê Cát Trọng Lý:

Chương trình Ngày trái đất Việt Nam lần 2:

Chương trình Dance for kids lần 1

Chương trình Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam

Chương trình Chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt Nam

Chương trình Dancing with Teddy

Chương trình 3000 lời yêu thương

Chương trình Xuân Ấm

Chương trình Explore Vietnamese

Năm 2016

Chương trình Ngày trái đất Việt Nam lần 3

Xây trường Tottochan (doing)

Dance for kids (coming soon: 08/2016 – 05/09/2016)

Chương trình Explore Vietnamese

(continue)

 

Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC