Tag "clean up viet nam"

Back to homepage
Tin tức

Clean Up Vietnam Cùng Hành Động Vì Môi Trường

Sự kiện “Clean Up Vietnam – Ngày hành động vì môi trường” lần thứ 4 do CLB Enactus Đại học RMIT Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ truyền

Tin tức

Clean Up Viet Nam – Ngày Hành Động Vì Môi Trường Lần 4 Đã Bắt Đầu

Clean Up Viet Nam là chương trình với mục đích nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về việc bảo vệ môi trường. Nhìn thấy được tôn chỉ đầy