Explore Vietnamese

Back to homepage
Explore Vietnamese

Explore Vietnamese

EXPLORE VIETNAMESE –   VIETNAM IN YOUR HANDS  –(read Vietnamese here) Explore Vietnamese is a project from The center for skilled education and community communication (SECC) that takes the language and people of Vietnam

Explore Vietnamese

Khám phá con người và ngôn ngữ Việt Nam

EXPLORE VIETNAMESE – VIỆT NAM TRONG TẦM TAY – xem tiếng Anh tại đây Explore Vietnamese (Khám khá con người và ngôn ngữ Việt Nam) là Dự án của Trung

Explore Vietnamese

Giao lưu ngôn ngữ văn hóa với người nước ngoài

Nhằm tạo một cầu nối giao lưu ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam; cũng như góp phần cải thiện giao