Quỹ Tottochan 2016

Quỹ Tottochan 2016

I. Danh sách các mạnh thường quân (cập nhật đến 18.06.2016)

Dưới đây là danh sách các mạnh thường quân đã đóng góp vào quỹ Tottochan Việt Nam 2016 (Trước đó chúng tôi có kêu gọi Kinh phí xây giếng khoan cho trường tại Bài viết này) danh sách này sẽ được cập nhật 1 tuần/ 1 lần cho đến khi kết thúc dự án.

DANH SÁCH HỖ TRỢ QUỸ TOTTOCHAN VIỆT NAM 2016
(Cập nhật đến 18.06.2016)

TT Ngày nhận DS Nhà tài trợ Nội dung hỗ trợ Chi phí Ghi chú
Tiền mặt Hiện vật Hạng mục CP cần thiết

Còn thiếu

1 27/05/2016 TS Đinh Vũ Trinh 10,000,000 Xây giếng 31,400,000 21,400,000
2 27/05/2016 Chị Đỗ Thị Hoa 2,000,000 Xây giếng -nt- 19,400,000
3 01/06/2016  MTQ giấu tên
 1,000,000  –  -nt-  -nt-  18,400,000
4 02/06/2016  MTQ giấu tên  5,150,000  –  -nt-  -nt-  13,250,000
5 02/06/2016 Trần Ngọc Trinh
200,000  –  -nt-  -nt-  13,050,000
6 02/06/2016 Lê Nguyễn Ngọc Vy 500,000 -nt- -nt- 12,550,000
7 02/06/2016 Nguyễn Bích Vy 1,000,000 -nt- -nt- 11,550,000
8 02/06/2016 Lê Mạnh Hùng 200,000 -nt- -nt- 11,350,000
9 02/06/2016 MTQ giấu tên 430,000 -nt- -nt- 10,920,000
10 06/06/2016 Nhà văn Vương Huyền Cơ 11.000.000 -nt- -nt- 0
11 10/06/2016 Lê Thuỵ Bảo Ngân 500.000 thực hiện dự án 113.650.000 113.150.000
12 10/06/2016 MTQ giấu tên 2.000.000 -nt- -nt- 111.150.000
13 10/06/2016 MTQ giấu tên 800.000 -nt- -nt- 110.350.000
14 12/06/2016 Anh Huy (Công ty Asmara) 10.000.000 -nt- -nt- 100.350.000
15 14/06/2016 Chị Hân (Australia) 3.200.000 -nt- -nt- 97.150.000
16 03/07/2016 Chị Đỗ Thị Hoa 10.000.000 -nt- -nt- 87.150.000
17 22/07/2016 Trâm Anh (Cựu sinh viên ĐH KHXH&NV) 1.000.000 -nt- -nt- 86.150.000

 II. Danh sách các hạng mục cần hỗ trợ:

Sau khi tìm hiểu, khảo sát và đưa ra phương án thực hiện Dự án, SECC đã xây dựng bảng Dự toán Chi phí cần thiết cho hoạt động Xây trường Tottochan năm 2016 với các hạng mục cần được hỗ trợ như sau:

STT Nội dung Đơn vị KINH PHÍ DỰ TOÁN Ghichú
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN  
Phần 1 Xây dựng dự án và giáo trình giảng dạy                              –  
1 Lập kế hoạch dự án Gói 1 5,000,000 5,000,000  
2 Viết giáo trình giảng dạy Gói 1 10,000,000 10,000,000  
3 Cố vấn về giáo trình (hỗ trợ chi phí) Người 3 5,000,000 15,000,000  
4 Thực nghiệm giáo trình giảng dạy (tại 1 trường học) Gói 1 5,000,000 5,000,000  
Phần 2 Chuẩn bị và khởi động dự án  
5 Tiền trạm và chọn địa điểm, phỏng vấn phụ huynh và chọn học sinh Gói 1 5,000,000 5,000,000 ngày 19/05
6 Chi phí tổ chức tuyển chọn và tập huấn TNV Gói 1 5,000,000 5,000,000
Phần 3 Thực hiện dự án
7 Đồng phục

+ Áo: 100,000/cái

+ Mũ: 25,000/cái

+ Balo: 200,000/cái

44 325,000 14,300,000
8 Ăn trưa cho các bé
(13.000đ/bé x 25 buổi)
44 325,000 14,300,000
9 Ăn xế cho các bé
(8.000đ/bé x 25buổi)
44 200,000 8,800,000
10 Chi phí hỗ trợ cho nhân sự chuẩn bị bữa ăn cho các bé (xăng xe đi lại) Ngày 25 50,000 1,250,000
11 Đầu tư mỗi buổi học: gồm trang bị dụng cụ, hình ảnh minh họa Buổi 25 200,000 5,000,000
12 Hỗ trợ phí sinh hoạt cho TNV ( gồm chi phí ăn, ở, sinh hoạt phí) Người 20 3,000,000 60,000,000 Mỗi người 100.000 / 1 ngày * 30 ngày
13 Phí di chuyển (2 lượt đi về trong 1 tháng chương trình) Người 20 500,000 10,000,000
Phần 4 Hỗ trợ khoan 1 giếng nước cho học sinh điểm trường Bù Ka 2
14 Chi phí khoan giếng (chi tiết đính kèm) Gói 1 31,400,000 31,400,000
Phần 5 Chi phí quản lý, chi phí nhân sự
15 Người quản lý, điều phối dự án (từ lúc khởi động đến khi kết thúc chương trình – 3 tháng) Người 1 10,000,000 10,000,000
16 Người trực tiếp quản lý lực lượng TNV tại chương trình (trong 1 tháng chương trình) Người 1 5,000,000 5,000,000
17 Quản lý sau chương trình
(dự án sẽ có người quản lý, theo dõi sự phát triển của các bé sau 1 năm)
2 1,000,000 2,000,000
Phần 6 Chi phí khác
18 Sự kiện trong ngày đặc biệt Ngày 3 3,000,000 9,000,000
19 Sự kiện trong ngày bùng nổ (tổngkết) Ngày 1 9,000,000 9,000,000
20 Chi phí duy trì dự án chp các năm sau Gói 1 5,000,000 5,000,000
21 Chi phí truyền thông cho dự án Gói 10 1,000,000 10,000,000
Tổng kinh phí 240,050,000

III. Chi phí thực tế Quỹ Tottochan 2016

   Tổng quỹ Tottochan Việt Nam nhận được đến 29/08/2016: 66.880.000 VNĐ

Đầu tư Giếng nước – Công trình phụ: 31 260 000đ

Đầu tư giảng dạy Lớp học Tottochan cho 44 học sinh 2016 trong 1 tháng: 24,446,300đ

Quỹ hiện tại của Dự án Xây trường 2016: 11, 157,000đ (tiếp tục duy trì để  giữ liên lạc, quay lại thăm trường và đầu tư cho năm 2017)

Trung tâm Giáo dục Kỹ năng và Truyền thông Cộng đồng SECC

50/12, đường 79, phường Tân Quy, Quận 7, TP.HCM.
Web:
http://unesco-secc.org/

http://gioxanh.org/

ĐT: 08 22003693 – Hotline: 0903309299

contactus.secc@gmail.com

 

 

Categories: Tin tức

About Author

Write a Comment

<