KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ TRUYỀN THÔNG CHO BẠN TRẺ 2022

 Chủ đề: Làm chủ kỹ năng cá nhân và nâng cao khả năng thực hiện truyền thông và tổ chức sự kiện. Thế hệ Gen Z đang sống trong bối cảnh đổi mới công nghệ đỉnh cao, nơi mọi thông tin có thể truy cập ngay lập tức và Social (mạng xã hội) ngày càng … Đọc tiếp KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ TRUYỀN THÔNG CHO BẠN TRẺ 2022